#
13
0
Servicis
183

Ofibus BANKIA

Ofibus BANKIA
Servei del Ofibús de Bankia
Durant l'any 2018, i una vegada al mes, es desplaçarà a Sot de Ferrer l' Ofibús de Bankia, en el que es podrá realitzar operacions com en qualsevol oficina bancaria. S' instalará en el Parking Municipal de la nostra localidat.